Ukládání dat

Odečet informací a ukládání dat

Eportál

Portál slouží k prohlížení dat zaslaných SDS zařízeními. Každé SDS zařízení může zasílat data o spotřebě energií (eletřina, plyn, voda, ...), data z teplotních čidel a data napěťových vstupů. Do napěťových vstupů mohou být zapojeny například UPS, vlhkoměry, baterie atd. Všechny tyto funkce máte zdarma k dispozici k jakémukoliv zakoupenému SDS zařízení.

Pokud se rozhodne pro SDS zařízení nebo jej již máte k dispozici, máte automaticky možnost využívat tento bezplatný portál. Pro správnou funkčnost je zapotřebí několika kroků.

Prvním krokem je registrace do portálu. Po registraci a přihlášení se vám zobrazí úvodní obrazovka (nástěnka) kde později uvidíte základní informace.

Dalším krokem je přidání nového zařízení. Nové zařízení můžete přidat ručně nebo využít průvodce, který vám pomůže v několika krocích s nastavením nového zařízení.

Po založení nového zařízení a nastavení vstupů stáhněte z portálu vygenerovaný c-program a ten nahrejte do SDS zařízení. SDS zařízení nakonfigurujte pro komunikaci v lokální síti a internetu. To provedete v administraci SDS zařízení. Nyní by se již data měla odesílat na portál. Správnou funkčnost c-programu můžete zkontrolovat v administraci SDS zařízení v odkazu "SDS-C" - tedy v konzole SDS zařízení.

  • Webový Eportál je přístupný pro uživatele odkudkoliv i internetu, udržuje archivní záznamy. Pro přístup do portálu se přihlaste jako host. Dostáváte se na aktuální a archivační údaje zapojeného DEMA modulu SDS MACRO. Registrace a veškeré funkce portálu jsou dostupné zdarma.

     

    Energie_3

 

Další možnosti vyčítání informací z SDS :

SNMP - pro centralizovaný sběr a kreslení grafů (spotřeby)

WEB - uživatelsky příjemný a jednoduchý způsob, odkudkoliv ze sítě / Internetu

CSV - dynamicky generovaný soubor (aktuální hodnoty) možný export dat do programu EXCEL pro vytvoření grafů

84.244.91.117:10000/csv.csv

XML - dynamicky generovaný soubor (aktuální hodnoty, čtvrthodinová historie)

84.244.91.117:10000/xm.xml - zobrazení všech měřených hodnot

84.244.91.117:10000/s0.xml?p=X - zobrazení pro všechny optické vstupy

84.244.91.117:10000/s0.xml?p=4 - zobrazení pro konkrétní optický vstup

Toto vše samozřejmě vytváří podmínky pro multiplatformnost, to znamená, že použití SDS MICRO není omezeno na Windows®, ale SDS MICRO je Linux Ready, stránky lze otevřít v MAC OS a tak dále. Zobrazení XML souboru je možné i na mobilních zařízeních, a tak můžete mít přehled o odběru/spotřebě i "na cestách". Díky tomu, že nepoužíváme Flash®, lze prohlížet stránky i ve specifických prohlížečích (tj. zejména je potřeba vyzdvihnout funkčnost na iPhone®).